سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

انواع چلو

چلو برگ مخصوص

۳۵۰,۰۰۰ تومان

چلو شوید

۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت گوشت ولوبیا

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت مسما بادمجان مرغ

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت مسمابادمجان گوشت

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دیزی مخصوص

۲۱۵,۰۰۰ تومان

تاس کباب شتر

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلومسماگوشت مرغ

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلومسماگوشت شتر

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پلوشویدگوشت ولوبیا

۲۳۵,۰۰۰ تومان

شفته سماق

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاسه ای

۳۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ثریایی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

چلو میکس

۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه مخصوص

۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو زرشک

۶۵,۰۰۰ تومان

سینی ویژه بیرون بر2

۳۹۸,۰۰۰ تومان

سینی ویژه بیرون بر1

۴۹۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص همراه با برنج ( 3 نفره )

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۶۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره گوسفندی

۴۷۰,۰۰۰ تومان

چلو شیشلیک گوسفندی

۶۵۰,۰۰۰ تومان

چلو سلطانی مخصوص

۴۶۰,۰۰۰ تومان

چلوکوبیده زعفرانی

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۳۴۰,۰۰۰ تومان

دلسترساده

۲۴,۹۰۰ تومان

انواع خوراک

خوراک برگ مخصوص

۲۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده زعفرانی

۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک بختیاری

۲۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک سلطانی

۴۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک

۵۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بره

۴۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۵۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

۲۷۵,۰۰۰ تومان

کوبیده تک سیخ

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک میکس

۲۳۵,۰۰۰ تومان

کت و بال زعفرانی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ثریایی

۳۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک سینی مخصوص ( 3 نفره )

۹۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاسه ای

۳۳۵,۰۰۰ تومان

انواع نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه کوکاکولا- 330میلی

۲۴,۰۰۰ تومان

زیرو قوطی

۲۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۶,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی بزرگ 1/5 لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

دلستر استوایی

۲۴,۹۰۰ تومان

زیرو شیشه

۷,۵۰۰ تومان

دوغ سنتی لیوانی

۲۲,۰۰۰ تومان

دلستر هلو

۲۴,۹۰۰ تومان

دلستر لیمو

۲۴,۹۰۰ تومان

اسپرایت قوطی

۲۴,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۲۴,۹۰۰ تومان

فانتا قوطی

۲۴,۰۰۰ تومان

دوغ پاستوریزه لیوانی

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی کوچک

۶۰,۰۰۰ تومان

کوکا قوطی

۲۴,۰۰۰ تومان

نوشابه پت کوکا 300

۱۰,۹۰۰ تومان

زیتون پرورده

۴۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه لیمویی اسپرایت 150 میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

گوجه

۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۴,۰۰۰ تومان

ترشی محلی

۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده بسته بندی

۱۷,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

۴۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر سنتی

۳۳,۰۰۰ تومان

غذاهای گیاهی

کشک و بادمجان عباسی

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوپ

۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۸۰,۰۰۰ تومان